Cięcie

Wypalarka plazmowa czy cięcie wodą

Wydaje się, że jednym z dominujących pragnień współczesnego człowieka jest dążenie do jak największej wygody. Wszystko, czego potrzebujemy, chcemy mieć szybko i w formie możliwie najbardziej dostosowanej do naszych oczekiwań. Wielu produktów poszukujemy w sklepach internetowych, i już chyba żaden sprzedawca nie przekona nas do zakupu, który nie odpowiada dokładnie naszym oczekiwaniom. Już nie musimy decydować się na ubrania, meble czy cokolwiek innego tylko dlatego, że akurat jest.

W naszym myśleniu kierujemy się raczej zasadą: nie kupię tu, znajdę gdzie indziej. Pragnienie wygody znalazło też swoje odbicie w technologii, umożliwiając, czy nawet wymuszając powstawanie coraz nowocześniejszych i bardziej precyzyjnych maszyn i urządzeń. I tak na przykład wypalarka plazmowa nie tylko doczekała się stosunkowo niewielkich rozmiarów w seryjnej produkcji. Znaleźli się bowiem uzdolnieni amatorzy, konstruujący takie urządzenia dla własnych potrzeb i... satysfakcji. Zdumiewająca precyzja – oto niewątpliwa zaleta takiej maszyny. Możliwość zaprogramowania wielu czynności, dostosowania techniki cięcia do rodzaju i grubości blachy.

Te wszystkie cechy składają się na zaspokojenie ludzkiego pragnienia panowania nad materiałem i nad pewnym procesem. Warto również wspomnieć, że wysoki poziom precyzji zapewniają również urządzenia umożliwiające cięcie wodą. A dzięki wykorzystaniu ogólnie dostępnego źródła chłodzenia, jakim jest woda, przyczyniają się także do obniżenia kosztów tego procesu. Im bardziej ludzka istota zdaje sobie sprawę z niemożności kontrolowania naturalnych procesów swojego istnienia, tym więcej w niej zaciętości i chęci opanowania świata maszyn.

Maszyny do cięcia wodą i wypalarki cnc

Kiedy myślimy o rozwoju techniki, jaki obserwujemy na przeciągu ostatnich dziesięcioleci, uświadamiamy sobie szczególnie te wszystkie zmiany, które miały miejsce w związku z wynalezieniem komputera. Dawne ogromne wersje tego urządzenia wywołują na naszej twarzy już tylko uśmiech, choć w swoich wynalazcach i pierwszych użytkownikach budziły podziw. Bo też ich rozmiary skłaniały do pokory. Dziś – im więcej funkcji może się zmieścić w przenośnym komputerze, tym większa jego popularność.

Warto jednak wiedzieć, że są takie urządzenia, których rozmiary do dziś są mniej ważne od oferowanych możliwości. Należą do nich maszyny cnc, pozwalające na komputerowe sterowanie maszyn numerycznych. Ich poprzednicy – maszyny nc mogły wykonywać jedynie raz zaprogramowaną czynność, podczas gdy udoskonalone cnc można dowolnie przeprogramować. Dzięki takim możliwościom wypalarki cnc w sposób bardziej elastyczny dostosowują się do obróbki powierzonego materiału. Mogą ciąć strumieniem plazmy, palnikami gazowymi albo wysokojakościową (hd) plazmą. W niektórych urządzeniach można stosować wymiennie palnik gazowy i plazmowy.

Dzięki oprogramowaniu dostarczanemu wraz z wypalarką możliwa jest ręczna lub automatyczna optymalizacja z trybem ręcznym lub mieszanym. Przecinarki cnc umożliwiają cięcie plazmowe w sposób zmechanizowany. Takie cięcie metali, wykorzystujące łuk plazmowy jako źródło ciepła, możliwe jest w przypadku cięcia blach o grubości nie przekraczającej 60mm pod warunkiem, że są wykonane ze stali niskowęglowych.